Pomóż nam pomagać innym!

Dokonując zakupów w sklepie wspierasz misję Przymierza Miłosierdzia. Dzięki Twojej pomocy działa Dom Misji w Polsce, misjonarze mogą ewangelizować, a wolontariusze działać na rzecz innych.
Każde dobro z Twojej strony jest przekazywane dalej. 
Każda pomoc, nawet mała jest dużym darem Twojego serca!