Dokonując zakupów w sklepie wspierasz misję

Przymierza Miłosierdzia!

Dzięki Twojej pomocy działa Fraternia w Polsce, misjonarze mogą ewangelizować, a wolontariusze działać na rzecz innych. Każde dobro z Twojej strony jest przekazywane dalej. Każda pomoc, nawet mała jest dużym darem Twojego serca!