Regulamin sklepu internetowego
sklep.przymierzemilosierdzia.pl

(obowiązujący od 17 kwietnia 2020)

 

§1 Wstęp

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy sklep.przymierzemilosierdzia.pl działający pod adresem http://sklep.przymierzemilosierdzia.pl jest Fundacja Przymierze Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Klin 7, w 60-602 Poznaniu, KRS: 0000626148, NIP: 8522622667, REGON: 365023426.
 2. Fundacja Przymierze Miłosierdzia prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy http://sklep.przymierzemilosierdzia.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego to: 
  -     podłączenie do Internetu;
  -     poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome;
  -     rozdzielczość ekranu minimum 1024x768;
  -     Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 4. Regulamin określa zasady korzystania oraz zasady zawierania transakcji w sklepie sklep.przymierzemilosierdzia.pl.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Fundację Przymierze Miłosierdzia

- Towarze - należy przez to rozumieć asortyment dostępny w Sklepie Internetowym;

- Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu sklep.przymierzemilosierdzia.pl  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Przez zarejestrowanie i zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia statusu zamówienia, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o nowych produktach dostępnych w sklepie.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej sklep.przymierzemilosierdzia.pl  wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Sprzedawca prześle wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła. 

 

§ 3  Składanie zamówień

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym sklep.przymierzemilosierdzia.pl  i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu sklep.przymierzemilosierdzia.pl  bądź, w przypadku zamówień zagranicznych, złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@przymierzemilosierdzia.pl .
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.
 3. Klient, zamawiając towar, dokonuje jego wyboru, liczbę sztuk zamawianych towarów, a w razie potrzeby inne specyficzne informacje.
 4. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "Pokaż koszyk", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują lub po kliknięciu na przycisk "Zrealizuj zamówienie" w karcie produktu.
 5. Po wybraniu opcji "Zrealizuj zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru tj.:
  1. adres na jaki ma być dostarczony towar
  2. sposób dostawy (więcej o opcjach dostawy w par. 4 niniejszego Regulaminu)
  3. sposób płatności (więcej o opcjach płatności w par. 4 niniejszego Regulaminu)
  4. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
  5. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę PayU.pl, firmy pośredniczącej w płatnościach sklepu sklep.przymierzemilosierdzia.pl.
  6. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia,  wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: sklep@przymierzemilosierdzia.pl.
  7. Alternatywnie, klient może skorzystać z możliwości płatności przy odbiorze. Po wyborze tej opcji,  Klient również otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy
  8. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

§ 4 Ceny towarów i płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie internetowym zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny produktów w Sklepie internetowym nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie przymierzemilosierdzia.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl,  bezpośrednio na konto firmowe sklepu, po uzgodnieniu  szczegółów zamówienia drogą mailową lub przy odbiorze. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayU.pl).

§ 5 Realizacja zamówień

 1. Realizowanie zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 2. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi lub nadania przesyłki na poczcie w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. Dni robocze liczone są od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

 § 6 Dostawa i odbiór

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski usługą kurierską lub za pomocą usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Sp. z o.o.
 2. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta oraz przesyłki paczkomatem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu to 2 dni robocze liczone od dnia nadania przesyłki. Przesyłka listem poleconym In-post - 4 dni robocze.

 § 7 Prawo do odstąpienia

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

W przypadku umowy:

 

 • która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
 • polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 • innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie pocztą tradycyjną
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@przymierzemilosiedzia.pl
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar Sprzedawcy przed upływem 14 dniowego terminu.
 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sklep,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta.
 8. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8 Prawo do wymiany

 1. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny o tej samej wartości. Klient odsyła produkt na wymianę listem poleconym na adres: Fundacja Przymierze Miłosierdzia, ul. Klin 7, 60-602 Poznań wraz z pisemnym wskazaniem towaru, na który ma być wymieniony. Produkt musi być odesłany w stanie niezmienionym -  tj. w opakowaniu firmowym, z oryginalnymi etykietami oraz nie noszący jakichkolwiek znamion użytkowania. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. 
 2. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Towarów.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
 • Towar posiada wady fizyczne,
 • Towar jest niezgodny z umową;
 • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
 • w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.
 1. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane:
 • na adres tradycyjny ul. Klin 7, 60-602 Poznań z dopiskiem  "reklamacja"

bądź

 • na adres e-mail: sklep@przymierzemilosiedzia.pl (w tytule maila prosimy wpisać słowo „reklamacja” oraz pełny numer zamówienia).
 1. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
 • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
 • adres do korespondencji
 • adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
 • datę nabycia Towaru
 • rodzaj reklamowanego Towaru
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
 • żądanie Klienta

 

 1. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.
 2. Klient ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej  technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Fundacja Przymierze Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Klin 7, w 60-602 Poznaniu, KRS: 0000626148, NIP: 8522622667, REGON: 365023426 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym sklep.przymierzemilosierdzia.pl.
 2. W momencie zawarcia transakcji w sklepie sklep.przymierzemilosierdzia.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym sklep.przymierzemilosierdzia.pl. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania transakcji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach (np. w celu dostarczania informacji handlowych czy też marketingowych) odbywać się będzie wyłącznie na podstawie odrębnej i dobrowolnej zgody Klienta.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie według następujących reguł:

- Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  sklep@przymierzemilosiedzia.pl

- Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 11 Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 12 Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
 • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora sklepu

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Prawa autorskie do serwisu sklep.przymierzemilosierdzia.pl oraz do zawartych w nim treści należą do Fundacja Przymierze Miłosierdzia z siedzibą przy ul. Klin 7, w 60-602 Poznaniu, KRS: 0000626148, NIP: 8522622667, REGON: 365023426.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Sklep sklep.przymierzemilosierdzia.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu sklep.przymierzemilosierdzia.pl. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 kwietnia 2020 r.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Przymierze Miłosierdzia, a także pod adresem sklep.przymierzemilosierdzia.pl/regulamin.